Jakie będą zmiany w oświacie?
Autor: Admin Przedszkolandia (admin) | Kategoria: Dziecko w przedszkolu | Nauczyciel Rodzic Dyrektor
Dodano: 12.12.2022 | 3 min. czytania

W ostatnich latach reformy w oświacie wprowadzane są właściwie co roku. Niektóre z nich niosą za sobą ogromne zmiany, na przykład likwidację gimnazjów na rzecz wydłużenia nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Większość zmian jednak ma węższy zakres. Czego nowego możemy spodziewać się w roku szkolnym 2022/2023?

Dostosowanie do obecnych realiów – zapisy dotyczące nauki zdalnej

Epidemia koronawirusa była bez wątpienia klęską, lecz edukację nauczyła jednej istotnej rzeczy – nauczania zdalnego. Powstały zasady i regulacje dotyczące nauki zdalnej, które nadal są rozwijane. Obecnie szkoły funkcjonują normalnie, a nauczanie online przewiduje się w sytuacji złej sytuacji epidemiologicznej, nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach szkoły, a także w związku z imprezami ogólnopolskimi lub międzynarodowymi. Każde zawieszenie zajęć na okres dłuższy niż dwa dni ma spowodować wprowadzenie nauczania zdalnego.

Nowe przedmioty, nowe umiejętności

W roku szkolnym 2022/2023 zostaje wprowadzony do programu nowy przedmiot – „historia i teraźniejszość”, który obejmie również historię najnowszą, np. katastrofę smoleńską czy pandemię Covid-19. Dodatkowo zmieniona ma być podstawa programowa przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”, który ma zawierać więcej elementów przysposobienia obronnego, takich jak posługiwanie się bronią, cyberbezpieczeństwo, terenoznawstwo. Jest to kolejny element dostosowania edukacji do obecnie panującej sytuacji geopolitycznej. Od września 2023 roku ma zostać wprowadzony do szkół ponadpodstawowych kolejny nowy przedmiot – „biznes i zarządzanie”, który zastąpi „podstawy przedsiębiorczości”.

Edukacja włączająca

W ramach wprowadzania do szkół tzw. edukacji włączającej w edukacji nastanie kilka ważnych zmian. Jedną z nich jest obowiązek, by w każdej szkole zatrudniony był pedagog specjalny. Zwiększy się też liczba nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów) oraz zostaną udostępnione bezpłatne narzędzia diagnostyczne do wykorzystania w placówkach. Program edukacji włączającej ma na celu zapewnienie uczniom szybkiej diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadkach trudności z nauką, zaburzeń nastroju czy dla uczniów niepełnosprawnych. Zmiany będą wprowadzane stopniowo przez kilka kolejnych lat.

Nowe zasady dla nauczycieli

Zapowiada się też sporo nowości dla nauczycieli. Karta Nauczyciela została znowelizowana, zmieniając ścieżkę awansu zawodowego. Dodatkowo zwiększy się pensja nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie i zmienią się godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców w szkole (tzw. „godziny czarnkowe”).

Czy to koniec zmian?

Poza opisanymi wyżej, od roku 2022/2023 możemy spodziewać się także takich zmian, jak:

  • Nowa matura – pierwszy raz odbędzie się matura dla absolwentów rozpoczynających tok kształcenia ośmioletniej szkoły podstawowej i cztero- lub pięcioletniej szkoły ponadpodstawowej. Egzamin będzie trwał dłużej i obejmował więcej zadań. Zmieni się też forma matury ustnej z języka polskiego.

  • Podtrzymanie rozwiązań mających na celu kształcenie uchodźców z Ukrainy – m.in. 6 godzin języka polskiego tygodniowo dla ukraińskich uczniów.

  • Zwolnienia z wf-u akceptowane będą jedynie w przypadku, gdy wystawi je lekarz specjalista (nie, jak do tej pory, lekarz rodzinny).

  • Każda szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia każdemu uczniowi gorącego posiłku i możliwości jego spożycia w szkole – skorzystanie będzie dobrowolne i odpłatne.

  • Do szkół branżowych zostanie wprowadzonych sześć nowych zawodów.


Czy ten artykuł był pomocny?

Staramy się tworzyć pomocne i wartościowe treści, dlatego Twoja ocena jest dla nas ważna.0 komentarzy

Dodaj pierwszy komentarz
Zobacz również

Wilgoć w domu a zdrowie dziecka – najważniejsze informacje

Rodzic

Czy wiesz, że wilgoć w domu może stanowić poważne zagrożenie dla zdrow...

Rozwój dziecka

Nauczyciel Rodzic

Rozwój dziecka Rozwój dziecka jest pojęciem bardzo szerokim. Obejmuje...